Jdi na obsah Jdi na menu
 


REKONSTRUKCE

Od 1. do 26. září 2008 byla knihovna uzavřena z důvodu rekonstrukce oddělení pro dospělé čtenáře. Z grantu Jihočeského kraje jsme získali prostředky na nový ná-bytek a obecní úřad dofinancoval ostatní náklady. Jednalo se především o vymalování a vybudování nové podlahy.

   

ROK 2010 

Ve středu 7. dubna byla v knihovně otevřena výstava ojedinělých dokumentů pana Vladimíra Lisa z Prahy s názvem "JAROSLAV FOGLAR A JEHO ODDÍL". Jsou zde vystaveny dobové fotografie s popisy, různé dokumenty, dopisy, památníky, mapky, táborová vyznamenání a jiné materiály, které v 50. letech minulého století používali členové tohoto oddílu.

Ve čtvrtek 8. dubna přišli výstavu "zahájit" žáci 6. třídy bernartické základní školy s učitelkou Janou Fučíkovou. Autor výstavy V. Lis žáky seznámil  s tehdější dobou a působivě jim vyprávěl o prázdninovém životě v "Oddíle Jaroslava Foglara".

Ve středu 5. května pořádala knihovna BESEDU NAD KRONIKOU. Hlavním tématem byl květen 1945 v našem okolí - konkrétně v obci Zběšičky. Starosta této obce nám zapůjčil kroniku, kde je velice podrobně popisována tato válečná doba. Zaznamenal ji tehdejší řídící učitel ve Zběšičkách p. Sobolík. Beseda se konala ve výstavní síni knihovny, kde byla současně nainstalována výstava dobových dokumentů a fotografií k 65. výročí konce 2. světové války.

V průběhu měsíce května pořádala knihovna také besedy se žáky a učiteli bernartické základní školy. Prostřednictvím povídání paní Ludmily Veverkové, která revoluční dny pětačtyřicátého roku prožila jako žákyně zdejší školy, jsme chtěly, aby dnešní děti byly seznámeny s krutostmi a nesmyslností války a měly v paměti a úctě oběti, které přinesli jejich předkové.

V pondělí 17. května navštívili zdejší hřbitov - hrob generála Rudolfa Krzáka a naši knihovnu členové Klubu výsadkových veteránů z Plzně.

V pondělí 21. června hodnotila Krajská komise soutěže Vesnice roku také Bernartice a naši knihovnu. Dále navštívila základní školu, nově otevřené dětské hřiště,bernartický hřbitov, kovárnu ve Zběšicích, vznikající hasičskou klubovnu v Srlíně a novou rozhledu Na Kupě u Jestřebic. V úterý 29.června jsem se z tisku dozvěděla, že jsme získali Diplom za vzorné vedení obecní knihovny.

Tímto bych chtěla všem členům Krajské komise poděkovat za ocenění mé dlouholeté práce.

Naše knihovna se stala "Jihočeskou knihovnou roku 2010".

Současně byla nominována do celostátního kola ceny KNIHOVNA ROKU 2010.

V pondělí 30. srpna přijeli do Bernartic členové poroty pro výběr kandidátů na udělení této prestižní ceny. Byli to: vedoucí poroty Mgr. Ladislav Zoubek - ředitel Městské knihovny v Děčíně, dále členky poroty - PhDr. Helena Gajdušková - ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, Jana Galášková - ředitelka Městské knihovny v Českém Těšíně,  Vendulka Valečková z Obecní knihovny v Býšti a KK Pardubice a Mgr. Zlata Houšková z Národní knihovny ČR Praha.

Ve čtvrtek 23. září navštívili obecní knihovnu a kulturní středisko, pomník učitele Františka Hodíka, vrch Posvátný a místní hřbitov členové Českého svazu bojovníků za svobodu z Českých Budějovic. Byli seznámeni s tragickým osudem doktory Vlasty Kálalové a její rodiny a s celou válečnou historií Bernartic. Velmi ocenili stálé připomínání válečných útrap mladé generaci a také každoroční vzpomínkové průvody k pomníkům padlých. Velice ocenili naše obrazové kroniky ze současného života.

Ve čtvrtek 30. září 2010 jsem se zúčastnila společně se starostou naší obce slavnostního udílení ceny Ministerstva kultury "Knihovna roku 2010 v kategorii základní knihovna". Tato slavnost se konala v prostorách Ministerstva kultury v Praze. Naše knihovna získala Čestné uznání za širokou nabídku knihovnických služeb a kvalitní práci infocentra.

Ve čtvrtek 7. října navštívili Bernartice a naši knihovnu pánové Tomáš Čechtický - redaktor časopisu INSTINKT a Robert Sedmík - fotograf. Společně zde pátrali po informacích o doktorce Vlastě Kálalové s úmyslem vydat o této statečné ženě článek.

Článek vyšel v Instinktu ve čtvrtek 14. října.

V pondělí 25. října naše knihovna hostila knihovníky z milevského regionu (Božetice, Branice, Hrejkovice, Kovářov, Květov, Milevsko, Přeborov, Sepekov a Zbelítov). Po prohlídce knihovny - oddělení pro dospělé a dětského oddělení - jsem je seznámila s válečnou historií naší obce a tragickým osudem rodiny doktorky Vlasty Kálalové. Vyměnili jsme si zkušenosti ze svého působení v oblasti kultury a knihovny. Se zájmem si všichni prohlédli  výstavní síň, salónek našich známých rodáků a také naše obrazové kroniky. Návštěvu jsme zakončili u památníčku bernartického učitele a vlastence Františka Hodíka v areálu zahrady knihovny. O tomto vynikajícím člověku napsala spisovatelka Ilona Borská román "Osud jednoho Čecha". Knihu vydala Mladá fronta v roce 1984. 

 

                    R O K   2 0 1 1

Ve středu 24. ledna 2011 knihovna uspořádala VZPOMÍNKOVÝ VEČER na MUDr. Vlastu Kálalovou - Di Lotti u příležitosti 40. výročí jejího úmrtí. Zavzpomínat si na vzácnou lékařku přišlo 37 osob - většinou pamětníků. Její život jsme si přiblížili nejprve četbou z knihy Doktorka z domu Trubačů a potom pokračovali jednotliví návštěvníci svými vzpomínkami ze společného setkání.

 

V úterý 22. března se konalo mimořádně v obecní knihovně zasedání obecního zastupitelstva. Po dohodě se starostou obce jsem vybrala ke konání zastupitelstva právě naši knihovnu se svojí výstavní síní, protože jsem chtěla, aby zdejší prostory poznali všichni zastupitelé.

 

BŘEZEN - měsíc knihy a čtenářů

V tomto měsíci navštívilo knihovnu 68 dětí. Se svými učitelkami přišly děti z předškolního oddělení MŠ, z 1., 2. a 3. třídy základní školy. Nejprve byly děti seznámeny s knihovnou a potom jsme společně četli pohádkové knížky. Děti z 1. třídy předvedly svoje dosavadní znalostí čtení a domluvili jsme další společné čtení v červnu, kdy už budou umět číst všechna písmena. Prvňáci také obdrželi upomínkový list na tento den s bezplatným přihlášením za čtenáře naší knihovny v tomto školním roce.

 

7. dubna  přijelo do naší knihovny 30 účastníků zájezdu Prácheňské akademie z Písku. Se svým vedoucím Ondřejem Kolářem navštívili naši výstavní síň a salónek známých rodáků, kde si prohlédli výstavku o MUDr. Vlastě Kálalové. Všem se u nás líbilo.